โรงพยาบาลแม่อาย


สาระน่ารู้จาก โรงพยาบาลแม่อาย

โรงพยาบาลแม่อาย

โรงพยาบาลแม่อาย

วัคซีน กับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในมะเร็งของสตรีไทย จากรายงานของสำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติในปี พ.ศ. 2547 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกปีละ 6,243 ราย เสียชีวิต 2,620 ราย โรงพยาบาลแม่อาย

โรงพยาบาลแม่อาย

โรงพยาบาลแม่อาย

มะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อย เป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย รองจากมะเร็งปากมดลูก และเป็นสาเหตุตายที่สำคัญ

โรงพยาบาลแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย

คุณอ้วนหรือไม่ ? จากลักษณะภายนอกพอบอกได้ ถ้าอ้วนมากจริง ๆ แต่สายตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงมีการคิดค้นการวัดหลายวิธี ที่ใช้สะดวกได้ง่าย และไม่ค่อยผิดเพี้ยนกันมาก เมื่อคนวัดต่างกัน ก็คือ

โรงพยาบาลแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย

เบาหวาน เบาหวานเป็นชื่อที่เรียกกันตามลักษณะอาการของโรคนี้ โดยคำว่า "เบา" ตามภาษาชาวบ้าน หมายถึง "ปัสสาวะ" ไม่ได้หมายถึงให้ลดละของหวาน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง


ขณะนี้ ทาง โรงพยาบาลแม่อาย กำลังทำการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ของ

โรงพยาบาลแม่อาย

เพื่อไว้ให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของ โรงพยาบาลแม่อาย
ทาง โรงพยาบาลแม่อาย จึง ได้จัดทำเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่อายขึ้นมาเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน และเป็นการขยายช่องทาง
ในการติดต่อกับ โรงพยาบาลแม่อาย ถ้ามีความผิดพลาดประการใด ทาง
โรงพยาบาลแม่อาย ก็ต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Google

ติดต่อเรา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ที่อยู่โรงพาบาลแม่อาย
191 ม.8 ถ.ฝาง-ท่าตอน
ต.แม่อาย อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่ 50280

Phone: (053) 459-036-7
Fax: (053) 459-038

จำนวนผู้เยี่ยมชม